บริการรับศพคนไทยจากต่างแดน - siamfuneral

S I A M F U N E R A L
S I A M F U N E R A L
   Phone number : (662) 902 7907
  Email : siamfuneral@gmail.com , varavut@siamfuneral.com

SIAMFUNERAL
Go to content
S I A M F U N E R A L
บริการรับศพคนไทยจากต่างแดน

ภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั้นคือการบริการนำร่างผู้เสียชีวิตคนไทยกลับมายังบ้านเกิด
บริษัท สยาม ฟิวเนอรัล

บริษัทสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบริษัทเครือของสุริยาหีบศพที่ดูแลเรื่องบริการหลังความตายมานานกว่า 40 ปี บริการส่งศพชาวต่างชาติกลับภูมิลำเนา
นำร่างผู้เสียชีวิตคนไทยกลับมายังบ้านเกิด

ทางบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงความจำเป็น ที่ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง นั้นคือการบริการนำร่างผู้เสียชีวิตคนไทยกลับมายังบ้านเกิด ทั้งนี้ความตายเป็นวัตรจักรหนึ่งชีวิต ซึ่งชาวพุทธทั่วไปย่อมทราบดี แต่ครั้นเมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นจริง ความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากยิ่ง แต่ครั้นเมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นจริง ความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากยิ่ง
เมื่อความสูญเสียได้เกิดขึ้น

โดยไม่คาดคิดมาก่อนและเมื่อการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก ได้เกิดขึ้นยังต่างบ้านต่างเมือง ความรู้สึกยิ่งสับสน และความเสียใจ ย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเครือข่ายของบริษัทฯ ที่มีอยู่เกือบทุกประเทศ
เรามีความมั่นใจว่า เราสามารถนำร่างของบุคคลอันเป็นที่รักกลับมายังบ้านเกิดเพื่อบำ เพ็ญกุศลตามหลักศาสนาได้
โดยที่ทางครอบครัวในเมืองไทยไม่ต้องเดินทางไปเพื่อจัดการเรื่องต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภารกิจในทางต่างประเทศ ได้อย่างเบ็ดเสร็จ สยาม ฟิวเนอรัล มีบริการในต่างประเทศ ดังนี้

บริการนำศพกลับตั้งแต่ประเทศต้นทางมายังเมืองไทย อาทิ ออสเตรเลีย เยอรมัน
อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน มาเลเซียฮ่องกง ฯลฯ
  ประสานงานกับทางผู้ส่งต่างประเทศ
 จัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
 จองเที่ยวบินและ ดำเนินพิธีการขาออก
 เดินพิธีการศุลกากรขาเข้าเมื่อร่างมาถึงเมืองไทย
 จัดส่งร่างไปยังวัดหรือสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้


บริการฌาปนกิจและส่งเถ้ากระดูกกลับเมืองไทย


 ประสานงานกับทางผู้ส่งต่างประเทศ
 จัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
 จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ฌาปนกิจ
 จัดเตรียมโกฐเพื่อส่งเถ้าอัฐิ
 จองเที่ยวบินและ ดำเนินพิธีการขาออก
 เดินพิธีการศุลกากรขาเข้าเมื่ออัฐิมาถึงเมืองไทย
 จัดส่งอัฐิไปยังสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้บริการรับศพที่สนามบินดำเนินพิธีการและส่งไปยังวัดตามความประสงค์ของครอบครัว

 ประสานงานกับทางผู้ส่งต่างประเทศ
ดำเนินการพิธีการศุลกากรเมื่อร่างมาถึงเมืองไทย
 จัดส่งร่างไปยังวัดหรือสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บจ.สยาม ฟิวเนอรัล 30/21 หมู่6 ต. คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ทะเบียนเลขที่0125549009373
vคุณ วราวุธ 086 777 0214 , คุณ ภูดิส แสงชัย 08 505 56339

Siam Funeral Co.,Ltd
30/21 Village No.6
Klongsi Subdristrict , Klongluang District ,
Pathumthani Province.
12120, Thailand.
Phone : (662) 902 7907
Fax : (662) 902 7906
Mobile : (6686) 777 0214
siamfuneral@gmail.com
varavut@siamfuneral.com

©Copyright 2020 Siam Funeral Company All Rights Reserved
Back to content