บริการรับศพคนไทยจากต่างแดน

22-2-2556 12-33-52

       บริษัท สยาม ฟิวเนอรัล เป็นบริษัทสัญชาติไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นบริษัทเครือของสุริยาหีบศพ ที่ดูแลเรื่องบริการหลังความตายมานานกว่า 40 ปี นอกจากบริการส่งศพชาวต่างชาติกลับภูมิลำเนาแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงความจำเป็น ที่ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง นั้นคือการบริการนำร่างผู้เสียชีวิตคนไทยกลับมายังบ้านเกิด ทั้งนี้ความตายเป็นวัตรจักรหนึ่งชีวิต ซึ่งชาวพุทธทั่วไปย่อมทราบดี แต่ครั้นเมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นจริง ความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสูญเสียได้เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และเมื่อการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก ได้เกิดขึ้นยังต่างบ้านต่างเมือง ความรู้สึกยิ่งสับสน และความเสียใจ ย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเครือข่ายของบริษัทฯ ที่มีอยู่เกือบทุกประเทศ วันนี้เรามีความมั่นใจว่า เราสามารถนำร่างของบุคคลอันเป็นที่รักกลับมายังบ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาได้ โดยที่ทางครอบครัวในเมืองไทยไม่ต้องเดินทางไปเพื่อจัดการเรื่องต่างๆ ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภารกิจในทางต่างประเทศ ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ขั้นตอนดำเนินการ เมื่อได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทางบริษัทฯจะประสานกับสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆทันที เพื่อขอรับเอกสารต่างที่จำเป็นในการจัดการศพ จากนั้นทางตัวแทนของเราก็จะดำเนินในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งศพ นั้นเดินทางมาถึงสนามบินที่เมืองไทย ทางบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางคลังสินค้าเพื่อรับศพออกมา จากนั้นจะดำเนินการส่งไปยังวัดที่ได้รับการนัดหมายจากทางญาติ ขั้นตอนต่างๆ ในต่างประเทศ อาทิ การออกใบมรณะบัตรและใบอนุญาตต่างๆ การรับศพ โลงศพ การตกแต่งและฉีดยาศพ การจองสายการบิน การประสานงานกับสถานทูตไทย ฯลฯ บริการที่ทาง สยาม ฟิวเนอรัล นำศพกลับมายังเมื่องไทย อาทิ เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ฯลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บจ.สยาม ฟิวเนอรัล คุณ วราวุธ 0867770214 คุณ ภูดิส แสงชัย 0850556339
บจ. สยาม ฟิวเนอรัล
ทะเบียนเลขที่0125549009373
30/21 หมู่6 ต. คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี